روانشناسی

کتاب زبان بدن برای مدیران

/book010712

نام کتاب :
 زبان بدن برای مدیران
مرکز تهیه :
فروشگاه کتاب فیدیبو
نام نویسنده :
کارول کینزی گومن
لینک مرکز :
https://fidibo.com/