روستا

عمده ترین مشکلات تجارت بین المل در ایران چیست ؟

/teg010801

موانع تجارت ایران شامل مشکلات اقتصادی سیاسی و است.


روستای فیزیانه ماسوله شازند

/ro2105029

منطقه :
ستان مرکزی -بخش سربند
محصول روستا :
لبنیات
جمعیت:
14797نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای وانشان

/ro2105028

منطقه :
گلپایگان
محصول روستا :
انگور ، سیب ، زردالو،خیار و سبزیجات
جمعیت:
۶۲۴نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای سرولات

/ro210528

منطقه :
گیلان
محصول روستا :
پرتقال
جمعیت:
۱٬۰۰۰نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای لیقوان

/ro2105026

منطقه :
تبریز
محصول روستا :
پنبر ، سفال
جمعیت:
۵٬۳۵۰ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای خماط

/ro2105023

منطقه :
شوش - خوزستان
محصول روستا :
کنار ، نیشکر
جمعیت:
۲۶۴ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای تمین

/ro2105022

منطقه :
سیستان و بلوچستان
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
۷۶۲ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای نوشا

/ro2105020

منطقه :
تنکابن
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
32 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای مازیچال

/ro2105019

منطقه :
کلاردشت
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
خالی از سکنه
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای ماسوله

/ro2105017

منطقه :
گیلان - فومن
محصول روستا :
صنایع فلزی و چوبی
جمعیت:
۳۹۳ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه