روستاگردی

روستای وانشان

/ro2105028

منطقه :
گلپایگان
محصول روستا :
انگور ، سیب ، زردالو،خیار و سبزیجات
جمعیت:
۶۲۴نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای نگل

/ro2105021

منطقه :
سنندج
محصول روستا :
نان و صنایع دستی
جمعیت:
۱۷۱۹نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای ماسوله

/ro2105017

منطقه :
گیلان - فومن
محصول روستا :
صنایع فلزی و چوبی
جمعیت:
۳۹۳ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای کندوان

/ro2105014

منطقه :
اذربایجان شرق
محصول روستا :
عسل ، گردو ،گیاهان داروی
دوشاب ، بادام ، گلیم ، جاجیم
جمعیت:
۸۰۰نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفر انجام شده


روستای انصارود

/ro210508

منطقه :
عمان
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
در حال بررسی
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفر انجام شده


روستای مسگری

/ro210505

منطقه :
لرستان - الیگودرز
محصول روستا :
میوه و سبزیجات
جمعیت:
حدودا 80  نفر
سفر تیم تحقیق :
سفر انجام شده


روستای وفرجین

/ro210502

منطقه :
همدان
محصول روستا :
دامپروری ، و محصولات لبنی
سیر ، گردو
جمعیت:
در حال بررسی
سفر تیم تحقیق :
انجام شده است