روستا و بازرگان


روستای زرگر

/roosta021003


منطقه :
۱۰۰کیلومتری غرب تهران،درشهرستان آبیک استان قزوین
محصول روستا :
دوغ،کره ،ماست و پنیر
جمعیت:
1500
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای جواهرده

/roosta030903


منطقه :
رامسر جاده چالوس
محصول روستا :
نمدمالی، سفال، آهنگری و مسگری
جمعیت:
713 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای قلعه رودخان

/roosta020903


منطقه :
شهرستان فومن گیلان
محصول روستا :
محصولات لبنی
جمعیت:
3021
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستا نوشا

/roosta030902


منطقه :
تنکابن مازندران
محصول روستا :
کوزه های سوفالی ابزار الات گشاورزی
جمعیت:
3680
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای الاشت

/roosta030819

منطقه :
سواد کوه مازندران
محصول روستا :
گردو فندق گیلاس- جاجیم
جمعیت:
1913
سفر تیم تحقیق شرکت :