روستا گردی

روستای داماش

/roosta020820


منطقه :
گیلان شهرستان عمارلو
محصول روستا :
گلیم جوراب دست بافت رب انار

جمعیت:
337
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای طاسکوه

/roosta010820

منطقه :
شهرستان ماسال گیلان
محصول روستا :
محصولات لبنی
جمعیت:
1400
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای خرانق

/ro2105018

منطقه :
یزد - اردکان
محصول روستا :
درحال ررسی
جمعیت:
۴۳۷ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای اورامان

/ro2105016-2

منطقه :
مرز ایران و عراق
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
۳٬۱۷۶نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای ماخونیک

/ro2105015

منطقه :
خراسان جنوبی
محصول روستا :
قالی ، زعفران ، پیاز ،گندم ، جو ...
جمعیت:
۷۳۹نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه سفر


روستای ابیانه

/ro2105013

منطقه :
نطنزمحصول روستا :
سیب ، گردو ...قالی بافی ،گیوه..
جمعیت:
۳۰۱ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه سفر


روستای افجه

/ro2105012

منطقه :
تهرانمحصول روستا :
گردو - خشکبار - جوراب بافی
جمعیت:
685نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفر انجام نشده


روستای فیلبند

/ro2105010

منطقه :
مازندرانمحصول روستا :
زرشک ،انگور ، الوچه کوهی
جمعیت:
کمتر از ۳ خانوار
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه


روستای پالنگان

/ro210509

منطقه :
کردستان
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
۸۲۱ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفر انجام شده


روستای رینه

/ro210507

منطقه :
تهرانمحصول روستا :
صنایع دستی مانند قاشق ،
کیف ، شیشه کاری ، نان و شیرینی سنتی
جمعیت:
در حال بررسی
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفر انجام شده