زعفران

مذاکره با وزارت دفاع برای ایجاد ارزش افزوده در زعفران/با کمبود کنجاله سویا مواجهیم

/teg050601-2

معاون صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وزارت دفاع مذاکره کرده ایم که برای ایجاد ارزش افزوده در زعفران از طریق استحصال مواد معطر از این محصول کمک کند.....


مواد غذایی - زعفران

/itsa200512

مشخصات محصول مورد تحقیق

گروه کالا :
مواد غذایی
کد تعرفه :
091020
نام کالا :
زعفران
نام کالا به انگلیسی :
saffron