زعفران ایرانی

شرطی برای واگذاری ٥٠ تن طلای سرخ به یک شرکت

/teg010513

نایب رئیس انجمن زعفران خراسان جنوبی گفت:حدود ۵۰ تن از زعفران‌هایی که از سال‌های قبل در انبار‌ها مانده بود به شرط صادرات به یک شرکت واگذار شد و هیچ شفاف سازی در خصوص سازوکار این واگذاری نیز انجام نشد.