زمان سهام عدالت

زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت اعلام میشود

/teg120826

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: بیش از نیمی از فعالیت‌های مربوط به اعطای کارت اعتباری سهام عدالت انجام شده است و به زودی زمان دقیق آن را اعلام خواهیم کرد.....