زندگینامه

کارلوس اسلیم

/boz200513

ملیت  :
مکزیک
سال تولد :
1940
شغل :
مالک تلمکس،امریکا موویل ، گروپو کارسو