سازمان توسعه تجارت

امارات دومین شریک تجاری ایران در سال ۹۸

/teg140538

تجارت ۲۲ میلیارد دلاری ایران و کشورهای عرب نشین منطقهبه گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای ارائه شده از تجارت خارجی ایران در سالی که گذشت، صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به ثبت برسانند. عددی نزدیک به این رقم نیز برای واردات ایران اعلام شد و به این ترتیب تجارت خارجی کشور در سالی که گذشت از مرز ۸۰ میلیارد دلار عبور کرد….