سایمون سینک

سایمون سینک

/boz200515

مشخصات اصلی فرد

ملیت  :
انگلستان
سال تولد :
1973
شغل :
نویسنده - سخران انگیزیشی