سفر استانی

سفرهای استانی با جناب سوری سمنان

/teg150502

شهر : سمنان  چهارشنبه ۲۴ مهرماهدیدار با  سرکار خانم مهندس عسگر زاده  ‏


سفرهای استانی با جناب سوری به اراک

/teg150501

شهر : اراکپنج شنبه  ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸ دیدار با  ‏جناب آقایان مهندس صالحی ، اسماعیلی ، پورفرهاد


سفرهای استانی با جناب سوری به ارومیه

/teg142580

شهر : ارومیهیک شنبه 28 مهرماه ۱۳۹۸ صبح روز شنبه  از کرمانشاه  با هدف دیدار با  دوستان خوبمان در ارومیه حرکت کردیم، ازمسیر های مرزی مریوان و سقز عبور کرده  و در نهایت صبح به ارومیه رسیدیم صبح روز یک شنبه با جناب اقای .....