سفر های استانی

روستاگردی جناب امیرحسین سوری در آمل

/teg150505

این بار روستا گردیمون در اطراف آمل روستای پلور بود.با یک کوهپیمایی در صبح روز جمعه شروع شد اونهم از دامنه کوه دماوندِ پر اقتدار..در ادامه با یک انرژی بالا چند روستا رو سر زدیم و اطلاعات زیادی یاد بدست آوردیم.


سفرهای استانی با جناب سوری به تهران

/teg150504

شهر : تهراندوشنبه   ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸دیدار با  ‏جناب آقای مهندس عسگرزاده


سفرهای استانی با جناب سوری به رشت

/teg140578

شهر : رشتدوشنبه 29 مهرماه 1398 دیدار با جناب آقای مهندس گلزار