سفر وتجارت

قسمت نهم سفر کوله گردی اروپا - اسپانیا

/trip06-2

بعد از اسپانیا بنا بود برم پرتقال که برنامه عوض شد و باید برمی گشتم تهران پس بیلطم رو بجای لیسبون تهران به بارسلونا تهران تغییر دادم به همین دلیل هزینه اضافه ایی پرداخت کردم...


قسمت هفتم سفر کوله گردی به اروپا - پاریس

/trip07

تو یک روز بارونی بعد از خوردن یک نسکافه داغ سفر خودم رو شروع کردم با اتوبوس از بروکسل به سمت پاریس رفتم ....