سمینار

آیا اقای سوری سمینار هم برگزار میکنند ؟

/faqsem

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.


آموزش سازمانی به چه صورت است و سرفصل های آموزش چیست و هزینه آن چقدر است ؟

/faqamoozesh

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.


چهارمین روز ورکشاپ VITبازرگانی بین الملل در دبی

/magha190544

روز چهارم ورکشاپ VIT دبی روز چهارشنبه 22 خرداد ماه برگزار شد. …..


سومین روز ورکشاپ VITبازرگانی بین الملل در دبی

/dakh1905842

روز سوم ورکشاپ #VIT بین المللی دبی با بازدید از کنسولگری های دبی اغاز شد و بعد از ان chamber of commerce دیدن شد و در خصوص گواهی مبدا کاملا توضیح داده شد. …..


اولین روز ورکشاپ VIT بازرگانی بین الملل در دبی

/dakh1905235

روز اول ورکشاپ VITبازرگانی بین الملل در روز گذشته 19 خرداد ماه به صورت کاملا VIT با حضور سه نفر از دوستان گرانقدر توسط تیم حرفه ای آموزش شرکت فیوچر اسکای در دبی برگزار شد.....


چهارمین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh1905624

گزارش چهارمین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند ......


سومین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180578

گزارش سومین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند , ….


دومین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180547

دومین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند در تهران با حضور فعال شرکت کنندگان به اتمام رسید…..


اولین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180515

اولین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمنداولین روز از بیست و یکمین دوره بازرگانان هوشمند شرکت فیوچراسکای در تهران، خیابان گاندی برگزار شد. ….


چهارمین روز از بیستمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180548

در چهارمین روز از بیستمین دوره بازرگانان هوشمند در مورداینکوترمزها و محاسبه قیمت تمام صحبت شد. برای دوستان دانستن اینکوترمزها با توجه به نوع کالا و شرایط خیلی حائز اهمیت بود، اینکه به چه میزان مسئولیت و تعهد در قبال کالای خود دارند و موضوع مهم دیگر که همه دوستان عقیده داشتند ….