سگ در مانی

اثر آرام بخشی سگ درمانی بر کودکان تحت درمان سرطان

/saratan030717

مطالعات حاضر نشان می‌دهند سگ درمانی می‌تواند اثر آرام‌بخش بر روی بیماران جوان مبتلا به سرطان داشته باشد....