شرکت فیوچر اسکای

نشست فيوچر اسكاي با شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان

/teg160581

نشست با شركت شهرك هاي صنعتي….


ملاقات و بازدید از دفتر خیریه کسا (حامی کودکان سرطانی)

/teg160552

روز چهارشنبه 5 بهمن بازدید و ملاقاتی از طرف تیم فیوچراسکای با مدیریت جناب آقای سوری از خیریه کسا که در زمینه حمایت مالی و رسیدگی به کودکان سرطانی شهر اصفهان فعالیت می کند به عمل آمد….


بزرگداشت روز تولد مدیریت محترم شرکت بازرگانی فیوچر اسکای جناب آقای مهندس امیرحسین سوری

/teg160536-2

خانواده فیوچر اسکای بدین وسیله سالروز تولد مدیریت شرکت فیوچر اسکای جناب آقای مهندس امیرحسین سوری را به ایشان و خانواده محترمشان ….


Future Sky Equipment LLC and Contrinex

/teg160536

Yesterday, October 05, 2016, Mr. Klaus Bohmer, Chief Sales & Technology Officer of Contrinex (Swiss Company) visited Future Sky Equipment LLC....