شیخ بهایی

مقاله بسته بندی صادراتی (2)

/maghe2005201

قسمت دوم : مقاله دانشجویی بسته بندی صادراتیلینک قسمت اول


مقاله بسته بندی صادراتی

/maghale200501

قسمت اول : مقاله دانشجویی بسته بندی صادراتیبسته بندی چیست؟؟؟بسته بندی رویه خارجی کالاست که برای محافظت و تسهیل ان استفاده میشود و به طوری باید طراحی شود که جذب کننده مشتری باشد


حضور شرکت فیوچر اسکای در دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

/dakh170545

کیس استادی تیم آموزشی شزکت فیوچر اسکای.....