شیپینگ و پکینگ

4 نکته بسته بندی و شیپینگ محصولات و برندهای صنایع غذایی

/magh180530

موارد بسیار زیادی در خصوص شیپینگ محصولات غذایی وجود دارد. محصولات غذایی هم نیازمند نگهداری در دمای مناسب طی حمل هستند و هم نیازمند بسته بندی بسیار مناسب….