صابون

صادرات صابون رختشویی آزاد شد

/teg011125

ستاد تنظیم بازار با صادرات صابون رختشویی تا اطلاع ثانوی موافقت کرد....


صابون

/tahghighat010819


گروه کالا :
صنایع بهداشتی
کد تعرفه :
3401
نام کالا :
صابون
نام کالا به انگلیسی :
Soap