صادارت

صیفی جات - بادمجان

/itsa220508

گروه کالا :
صیفی جات
کد تعرفه :
7093000
نام کالا :
بادمجان
نام کالا به انگلیسی :
Aubergines (egg-plants)