صادرات به ارمنستان

واردات از ایران به جای ترکیه توسط ارمنستان +سند

/teg011017

کشور ارمنستان اعلام کرده قصد دارد به دلیل تحریمهای ترکیه حدود ۲۲۵۰ قلم کالا را از ایران تامین کند.