صادرات زرد چوبه

تحقیق آیتم صادراتی - زردچوبه

/tahghighat020906


گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
0910
نام کالا :
زردچوبه
نام کالا به انگلیسی :
Turmeric