صادرات شیرینی و شکلات

کاهش ۳۰ درصدی تولید و صادرات شکلات

/teg290503

جمشید مغازه ای گفت: در دوران کرونا افت صادات شیرینی و شکلات داشتیم و بسیاری از کشورهای همسایه تمایل چندانی به خرید محصولات شیرینی و شکلات نداشتند؛ به همین دلیل اگر مرزها هم بسته نمی شد، بازهم صادرات این محصولات کاهش می یافت.