صادرات مرغ

صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

/teg070826

ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل بازار مرغ و جلوگیری از روند افزایشی قیمت آن، تصمیم بر ممنوعیت صادرات مرغ از اول آبان ماه تا اطلاع ثانوی گرفت....