صادرات و واردات

بخشنامه بانک مرکزی ترمز اقتصاد را می‌کشد

/teg030916

بخشنامه بانک مرکزی ترمز اقتصاد را می‌کشدبر اساس این بخشنامه وارد کنندگان موظف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از نهایی شدن ثبت سفارش نسبت به تحویل اسناد مربوط به کالاهای وارداتی به بانک مرکزی اقدام کنند و در ۴۵ روز کالاها را به شکل نهایی از گمرک ترخیص کنند.


واردات برنج ممنوع شد

/teg010601

از امروز همزمان با اول شهریورماه ممنوعیت فصلی واردات اجرایی شده است....