صادرکنندگان

روش‌‌های ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان

/teg060916

علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی روش‌های تامین ارز کالاهای وارداتی بیان کرد: تمامی صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی (از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد) با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند به ایفای تعهدات ارزی خود بپردازد.