صنایع دستی

روستای مارین

/roosta010708

منطقه :
کهگیلویه وبویر احمد شهرستان کچساران
محصول روستا :
صنایع دستی گلیم - فرش - رب انار - لبنیات محلی کشک دوغ
جمعیت:
393 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*


صنایع دستی - خراطی

/itsa220511

گروه کالا :
صنایع دستی
کد تعرفه :
44209
نام کالا :
خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم
نام کالا به انگلیسی :
handicrafts including wood turning, carved