صنعت گردشگری

آیا صنعت گردشگری کشور در پسا کرونا قادر به احیای خود خواهد بود؟!

/teg140532

با شیوع ویروس کرونا در جهان یکی از نخستین صنایع آسیب‌دیده، صنعت گردشگری بود، حال باید دید این صنعت آسیب دیده توان پاسخگویی به بازار را در شرایط پسا کرونا و احیای مجدد خود را با این خسارتهای سنگینی که متحمل شده، خواهد داشت یا خیر.از همان ابتدا بر لزوم حمایت‌های دولتی از این صنعت تأکید شد تا در نهایت چند روز قبل معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران در خصوص استمهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی شیوع کرونا را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ کرد.....