صیفیجات

صیفی جات - بادمجان

/itsa220508

گروه کالا :
صیفی جات
کد تعرفه :
7093000
نام کالا :
بادمجان
نام کالا به انگلیسی :
Aubergines (egg-plants)


صیفی جات - هویج و شلغم

/itsa220505

گروه کالا :
صیفی جات
کد تعرفه :
706100
نام کالا :
هویج و شلغم
نام کالا به انگلیسی :
Carrots and turnips