عسل


مواد غذایی - عسل

/itsa200516

گروه کالا :
مواد غذایی
کد تعرفه :
409000
نام کالا :
عسل
نام کالا به انگلیسی :
Natural honey