علی قنبری مطلق

ارائه جدیدترین پروتکل های درمانی کودکان مبتلا به سرطان در محک

/teg160504

وی ادامه داد: این موسسه علاوه بر ایفای نقش به عنوان یک سازمان مردم ‌نهاد، با تاسیس بیمارستان فوق‌تخصصی سرطان کودکان در سال ۱۳۸۶ به بسیاری از نیازهای کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنها در زمینه دریافت خدمات درمانی و حمایتی پاسخ مثبت داد.