عمان

روستای پلکان

/ro210501

منطقه :
عمان
محصول روستا :
خرما
جمعیت:
۷۲۱ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
بله سفر انجام شده


گزارش نشست تجاری عمان و قطر و ایران

/teg150515

در تاریخ 28 خرداد ماه 1398  سه شنبه ، نشستی در زمینه بررسی  فرصت های تجاری فی مابین ایران ، قطر ، عمان در سالن همایش های صدا و سیما  در تهران با حصور تعدادی از تجار ایرانی، عمانی و قطری با میزبانی گروه فراز برگزار گردید.