فیوچراسکای

انواع واردات کالا

/maghae2005365

1-کالایی که سهمیه ارزی مصوب داشته باشد، تقاضا کننده ترخیص گشایش اعتبار اسنادی در بانک می نماید و برای خرید کالا از ارز مرجع استفاده می کند.


چهارمین روز ورکشاپ VITبازرگانی بین الملل در دبی

/magha190544

روز چهارم ورکشاپ VIT دبی روز چهارشنبه 22 خرداد ماه برگزار شد. …..


سومین روز ورکشاپ VITبازرگانی بین الملل در دبی

/dakh1905842

روز سوم ورکشاپ #VIT بین المللی دبی با بازدید از کنسولگری های دبی اغاز شد و بعد از ان chamber of commerce دیدن شد و در خصوص گواهی مبدا کاملا توضیح داده شد. …..


دومین روز ورکشاپ VITبازرگانی بین الملل در دبی

/dakh180552

روز دوم ورکشاپ VITبین المللی دبی با بازدید از دفتر فیوچراسکای در دبی آغاز شد. در دبی فیوچر اسکای صحبت هایی در خصوص خود شرکت و نحوه پرزنتیشن شرکت خود برای شرکت های خارجی وهمچنین درخصوص یکسری امکاناتی که دوستان می توانند استفاده کنند صحبت شد...…..


جشن تولد همکار عزیزمان سرکارخانم کاوه

/dakh180533-2

خانواده فیوچر اسکای......


مراسم تقدیر و تشکر روز معلم در شرکت فیوچراسکای

/dakh180529

با تقدیر و تشکر شایسته …..


اولین روز از بیستمین دوره بازرگانان هوشمند

/dakh180597

اولین روز از بیستمین دوره بازرگانان هوشمندجشن تولد همکار عزیز جناب اقای اسفندیاری

/dakh180580

خانواده فیوچر اسکای …..


چهارمین روز ورکشاپ بازرگانی بین الملل در دبی

/dakh180560

روز چهارم ورکشاپ بازرگانی بین الملل در تاریخ ۹ مارچ(  ۱۸ اسفند ماه 1397) در دبی توسط تیم  آموزش شرکت فیوچر اسکای برگزار شد.....