قانون حمایت از کوکان

قانون جدید حمایت از کودکان، اصلا قابل مقایسه با قوانین بین المللی نیست

/teg130510

یک روانشناس حوزه کودک در گفتگو با موج:به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، درست در بحبوحه ماجرای پرونده قتل رومینا توسط پدرش؛ قانونی از سوی رییس جمهور به سازمان های مرتبط ابلاغ شد که بیش از یک دهه از عمر تدوینش می گذشت. قانون حمایت از حقوق کودکان که قرار است راهکاری باشد برای آزار و اذیت ها و هرگونه خشونتی علیه کودکان. با این حال قانون یاد شده دارای ابعاد مختلفی است که قابل نقد است. ابعادی که تلاش کرده ایم در گفتگو با فاطمه قاسم زاده، روانشناس کودک و فعال حوزه کودکان، به نقد و تفسیر آنها بپردازیم….