لیلیان هنریت شارلوت بتانکور

لیلیان هنریت شارلوت بتانکور

/boz200507

مشخصات اصلی فرد

ملیت  :
فرانسه
سال تولد :
1922
شغل :
سهام دار اصلی اورئال