ماری جوانا

مصرف‌‌کنندگان دخانیات و ماری‌‌جوانا در معرض شدید ویروس کرونا

/teg140517

یک ادیکتولوژیست با بیان این که استعمال دخانیات و سیگارهای الکترونیک موجب کاهش توانایی پاسخ ریه به عفونت‌‌ها میشود، گفت: کسانی که از مواد دخانی، سیگارهای الکترونیک و ماری جوانا استفاده می‌‌کنند به شدت در معرض ابتلا به ویروس هستند.....