مالیات

مخالفت اتاق بازرگانی باطرح مالیات بر عایدی سرمایه

/teg010915

مخالفت اتاق بازرگانی ایران با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در اکثر کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته‌ است که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود. پایه‌ریزی این نوع پایه مالیاتی، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی است؛ اما با نواقص طرح و شرایط موجود، اجرای این پایه‌ مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.


تشدید پیمان سپاری برای اطمینان از بازگشت ارز

/teg090729

اجرای جدی تری پیمان سپاری با کمک ابزار های بانکی


بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی

/teg080729

سازمان امورمالیاتی بر تراکنش های بانکی نظارت میکند


بخش نامه جدید سازمان امور مالیاتی

/teg030727

ورود ارز به صورت اسکناس باضوابط خاص تا سال مجاز ست