مایکل بلومبرگ

مایکل بلومبرگ

/boz200510

ملیت  :
بوستون
سال تولد :
1942
شغل :
مدیر شرکت رسانه ای