مبل ماندگار

بازدید از کارخانه مبل ماندگار به همراه جناب امیرحسین سوری

/teg150506

چهارشنبه به تاریخ 1398/06/06 به همراه جناب امیرحسین سوری و مدیرعامل محترم کارخانه مبل ماندگار جناب صبوری از مجموعه مبل ماندگار و خط تولید این کارخانه  دیدار داشتیم . شرکت رویای مبل ماندگار درسال 1381 با شعار حفاظت از طبیعت و محیط زیست پا به عرصه تولید در صنعت مبلمان گذشت و با بنیان گذاری صنعت مبلمان پلیمری برای اولین بار در ایران و خاورمیانه تحولی عظیم در تولید مصنوعات از این دست پدید آورد.