مجله الکترونیک

مجله‌هاي الكترونيك

/magh200565

گروهي از مجلات صرفا بصورت الكترونيك منتشر مي‌شوند. به بيان ديگر فاقد نسخه چاپي هستند و تنها از طريق اينترنت قابل دسترسي مي‌باشند. مهمترين گروه از اين مجلات سري مجلاتBMC (Biomedical Central) هستند. مجلات BMC با حمايت NLM منتشر مي‌شوند. از آنجا كه مدلاين نيز زير نظر NLM قرار دارد، تمامي مجلات BMC از بدو انتشار در مدلاين نمايه مي‌شوند. درحال حاضر بيش از 30 درصد آنها در ISI نيز نمايه مي‌گردند.