مجوز

آغاز طرح ضربتی نظارت بر شهربازی‌های تهران

/teg140515

مدیرکل استاندارد تهران گفت: در طرح ضربتی نظارت بر شهربازی‌های استان، تعدادی از شهربازی‌ها به دلیل نداشتن یا تمدید نکردن مجوز بهره برداری، پلمپ شدند…..