محصولات کشاورزی ایران

موانع بازگشت به اقتصاد کشاورزی

/teg140507

خبرگزاری موج گزارش می دهد؛به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، کشور ایران به عنوان یک اقلیم چهار فصل از قرن ها پیش در تجارت محصولات کشاورزی پیشرو بوده است و در نیم قرن اخیر همسو با پیشرفت فناوری در دنیا برای صنعتی سازی تلاش شد، اما این ظرفیت کمتر در بخش کشاورزی به کار گرفته شد و ایران همواره محصولات کشاورزی را به صورت خام و تازه خوری به کشورهای همسایه صادر می کرد و در مقابل انواع نوشیدنی، کنسرو، کمپوت و ... به کشور وارد می شد و این روند تا دو سال اخیر که تحریم ها علیه ایران تشدید شد ادامه یافت و پس از اینکه مبادلات ارزی ایران محدود شد قوانینی در کشور وضع شد و واردات بخش عمده‌ای از محصولات فرآوری شده محدود شد و با کاهش صادرات درآمدهای نفتی بار دیگر افزایش صادرات محصولات کشاورزی به عنوان یک استراتژی مطرح شده است….