مصالح ساختمانی

گزارش نشست تجاری عمان و قطر و ایران

/teg150515

در تاریخ 28 خرداد ماه 1398  سه شنبه ، نشستی در زمینه بررسی  فرصت های تجاری فی مابین ایران ، قطر ، عمان در سالن همایش های صدا و سیما  در تهران با حصور تعدادی از تجار ایرانی، عمانی و قطری با میزبانی گروه فراز برگزار گردید.