مصوبه جنجالی

بازارهای اقتصادی دوباره دچار نوسانی می‌شود؟

/teg060913

تاثیر مخرب مصوبه جنجالی مجلس بر اقتصاد ایران/ بازارهای اقتصادی دوباره نوسانی می‌شود؟یک کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به تبعات تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران گفت: در وضعیت موجود هرچند دلایل سیاسی و غیر اقتصادی متعددی می‌توان برای اقدام روز گذشته مجلس سراغ یافت، اما با وضع موجود تاثیر اقتصادی چنین قوانینی متزلزل شدن وضعیت در تمامی بازار‌ها و فعالیت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد است.