معرفی روستا


روستای درکش

/roosta031003


منطقه :
استان خراسان شمالی
محصول روستا :
گندم،یونجه،جو،چغندرقند،ذرت و گیاهان دارویی ونان
جمعیت:
1800
سفر تیم تحقیق شرکت :
-


روستای زرگر

/roosta021003


منطقه :
۱۰۰کیلومتری غرب تهران،درشهرستان آبیک استان قزوین
محصول روستا :
دوغ،کره ،ماست و پنیر
جمعیت:
1500
سفر تیم تحقیق شرکت :روستای جواهرده

/roosta030903


منطقه :
رامسر جاده چالوس
محصول روستا :
نمدمالی، سفال، آهنگری و مسگری
جمعیت:
713 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای قلعه رودخان

/roosta020903


منطقه :
شهرستان فومن گیلان
محصول روستا :
محصولات لبنی
جمعیت:
3021
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای توتاخانه

/roosta010903


منطقه :
شهر بناب آذربایجان شرقی
محصول روستا :
آویشن، پونه، خشکبار، حبوبات و قالی

جمعیت:
713 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستا نوشا

/roosta030902


منطقه :
تنکابن مازندران
محصول روستا :
کوزه های سوفالی ابزار الات گشاورزی
جمعیت:
3680
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای بیاض

/roosta010902


منطقه :
شهرستان انار در استان کرمان
محصول روستا :
پنبه
جمعیت:
 ۳۴۰۳ نفر (۸۰۲ خانوار)
سفر تیم تحقیق شرکت :


روستای طاسکوه

/roosta010820

منطقه :
شهرستان ماسال گیلان
محصول روستا :
محصولات لبنی
جمعیت:
1400
سفر تیم تحقیق شرکت :