معرفی روستا

روستای سیرچ

/roosta030716


منطقه :
80کیلومتری کرمان
محصول روستا :
انگور انجیر گیلاس البالو
جمعیت:
1688 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*


روستای ورکانه

/roosta020716

منطقه :
20کیلومتری همدان غرب روستای سیمین
محصول روستا :
سیب گردو بادام انگور

جمعیت:
713 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*


روستای مارین

/roosta010708

منطقه :
کهگیلویه وبویر احمد شهرستان کچساران
محصول روستا :
صنایع دستی گلیم - فرش - رب انار - لبنیات محلی کشک دوغ
جمعیت:
393 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
*