معرفی زندگینامه

جف بیزوس

/boz200511

مشخصات اصلی فرد

ملیت  :
سیاتل
سال تولد :
بازرگان- مدیر مالی - سرمایه گزار
شغل :
1964