معرفی کتاب

باهوش ترین بچه های اتاق: ظهور شگفت انگیز و سقوط شگفت آور انرون

/book

نام کتاب :
باهوش ترین بچه های اتاق: ظهور شگفت انگیز و سقوط شگفت آور انرون
مرکز تهیه :
abadgar-q.com

نام نویسنده :
بتانی مک لین
لینک مرکز :
abadgar-q.com


کتاب آنچه می گوییم و آنچه بدست می آوریم

/book140902


نام کتاب :
آنچه می گوییم و آنچه بدست می آوریم

مرکز تهیه :
https://hooshemosbat.com/shop
نام نویسنده :
جان گری
لینک مرکز :
https://voiceebook.com/


کتاب انگیزه

/book130902


نام کتاب :
انگیزه
مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/64890
نام نویسنده :
دانيل اچ. پينك
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/64890


کتاب به دستش بیاور

/book110902


نام کتاب :
به دستش بیاور
مرکز تهیه :
https://hooshemosbat.com/shop
نام نویسنده :
گری واینر چاک
لینک مرکز :
http://www.coca.ir/


کتاب راه‌حل جایگزین

/book100902


نام کتاب :
راه‌حل جایگزین
مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/69767-
نام نویسنده :
آدام گرنت ، شریل سندبرگ
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/69767-کتاب جادوی فکر بزرگ

/book080902


نام کتاب :
جادوی فکر بزرگ
مرکز تهیه :
https://taaghche.com/book/29456
نام نویسنده :
دیوید جِی. شوارتز
لینک مرکز :
https://taaghche.com/book/29456


کتاب قدرت بی پولی

/book070902


نام کتاب :
قدرت بی پولی
مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/92470
نام نویسنده :
دنیل پیسنر ، دیموند جان
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/92470


کتاب سه‌ شنبه‌ها با موری

/book060902


نام کتاب :
سه‌ شنبه‌ها با موری
مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/6431
نام نویسنده :
میچ آلبوم
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/6431


کتاب کشف توانمندی ها

/book050902


نام کتاب :
کشف توانمندی ها
مرکز تهیه :
https://panteashop.ir/
نام نویسنده :
مارکوس باکینگهام
لینک مرکز :
https://panteashop.ir/