مقاله بارگانی

تجاری‌سازی فناوری؛ شرکت‌های موفق چه می‌کنند؟

/maghale030909

تجاری‌سازی فناوری؛ شرکت‌های موفق چه می‌کنند؟  در عصر حاضر که دانش و فناوری به عنوان یکی از منابع کلیدی رشد و توسعه کشورها و عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار شرکت‌های تولیدی و خدماتی به شمار می‌رود، تجاری‌سازی نوآوری‌ها و فناوری‌های توسعه یافته در مؤسسات تحقیقاتی و مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌های صنعتی، نقشی بی‌بدیل در ارتقاء موقعیت رقابتی شرکت‌ها دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت، مفهوم تجاری‌سازی دانش به معنای نوین آن در کسب و کار، از قدمتی تقریباً 40 ساله برخوردار است و از دهه 1970 میلادی، بحث پیرامون چیستی، چگونگی و چرایی آن در آمریکا آغاز شده و به دیگر مناطق جهان تسری یافته است.