مناسک حج

مناسک حج امسال با چه تعداد زائر برگزار می شود؟

/teg140504

به گزارش رسانه های محلی عربستان مناسک حج امسال تنها با حضو هزار زائر از خود عربستان برگزار می‌شود.همچنین بر اساس اعلام پیشین وزارت بهداشت عربستان، تنها  کسانی می‌توانند در حج امسال شرکت کنند که کمتر از ۶۵ سال داشته باشند و بیماری مزمن یا زمینه‌ای در ارتباط با ویروس کرونا نداشته باشند…..​​​​